qayğı

qayğı
is.
1. Birinin rifahı üçün göstərilən diqqət, ya fəaliyyət; birinin fikrini çəkmə, dərdinə qalma, qeydinə qalma. Bilmədim o günün ani nəşəsi; Mənə dərd olacaq ömrüm uzunu; Bəlkə ev qayğısı, övlad nəfəsi; Olmasa indi də duymazdım bunu. M. Araz. // Fikir, əndişə, təlaş. Hər gün onun <Firidunun> vaxtı min bir qayğı içərisində keçirdi. M. İ.. Qayğı göstərmək (çəkmək) – 1) birinin rifahı üçün çalışmaq, fikrini çəkmək, qeydinə qalmaq. <Hacı Nəsir:> . . Mən sənin kimi bir kasıb qızını dilənçilikdən qurtarıb özümə arvad etdim ki, sən də o yaxşılığın əvəzində bu uşağa analıq edib qayğısını çəkəsən, yoxsa onun üçün cəllad olasan? S. S. Axundov; 2) dərd çəkmək, fikir çəkmək. Düşmüşəm dərdinə, çox möhnətü qayğu çəkirəm; Deyə bilməm sənə, amma elə gizli çəkirəm. M. P. V.. Qayğısına qalmaq – bax qayğı göstərmək 1-ci mənada. Nəsib dayı onun <Zeynəbin> hər dərdini bilmək, qayğısına qalmaq istəyirdi. İ. Ş.. // Baxma, qulluq etmə, xidmət etmə. Qayğı olsa bitkilər yaxşı bitər. // məc. Şəfqət, nəvaziş. Əminə bir bacı qayğısı ilə Əjdərin başındakı sarğıları düzəltdi. S. R..
2. Dərd, möhnət, fikir, qəm. Onun heç bir qayğısı yoxdur. – Hayıf, ömür qısa, arzu genişdir; Kim bu qayğı ilə titrəməmişdir. M. Müş..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • cülməqayğı — (Ağcabədi, Bərdə, Tərtər) qayğıkeş. – Cülməqayğı arvadına deyir ki, xörəx’ pişir yeəx’, sıfrada xörək’ ha:zır olan vaxdı bir nəfər gəlir, cülməqayğıya deyir ki, qonşunun ulağı doğufdu, nə quyruğu var, nə də qulağı. Burda cülməqayğı əlin çörəx’dən …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • cümləqayğı — sif. və is. Hamının dərdini çəkən, hamıya qayğı göstərən, canyandıran, qayğıkeş. Cümləqayğı adam …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cümləqayğı — (Bərdə) bax cülməqayğı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • iktiras — ə. qayğı çəkmə, qayğısına qalma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dərd — is. <fars.> 1. Qəm, qüssə, kədər, ürək acısı, mənəvi əzab, əziyyət, iztirab. Dərdini dərd bilənə söylə. (Ata. sözü) . . Mahnı adamın bütün dərdini unutdurur. . M. Hüs.. // Haqqında düşünmək lazım gələn, qayğıya səbəb olan şey; ürəyi incidən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • himayə — is. <ər.> Birini (daha zəif olanı) qoruma, ona havadarlıq və qayğı göstərmə, qanadı altına alma; himayəçilik. Nənə himayəsində böyümək. – Telli indi bir ilə yaxındı ki, qaynının himayəsində yaşayırdı. S. H.. Aslan <Mansuru> götürüb,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dərd(i)-sər — is. <fars.> klas. Başağrısı, əziyyət, narahatlıq; qayğı, qeyd. Ey xuda, kim çəkər axırda gülabın bu gülün; Dərdisər dəfinə aləmdə bu dərman gülüdür. S. Ə. Ş.. // Dərd qəm, qayğı, fikir. . . Başıma dolanan, dərd sərimi dağıdan, viran könlümü …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qayğıkeş — sif. Qayğı çəkən, qayğı göstərən, qayğıya qalan. Əli dayandı, sifətinə qayğıkeş bir görkəm verdi. İ. Ş.. Fədakar, qayğıkeş bağbanı varsa; Bir gülü solsa da, min gül bitirər. Şəhriyar …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Dashkasan Rayon — Dashkasan   Rayon   Map of Azerbaijan showing Dashkasan Rayon …   Wikipedia

  • Lachin — Laçın redirects here. For other uses, see Laçın (disambiguation). Laçın …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”